Emile Jaensch
Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost (VVD)
Op naar de 25.000

Een gelukkig nieuwjaar toegewenst. We zijn fors gegroeid in 2018. Maar liefst 539 inwoners kwamen er afgelopen jaar bij in Oegstgeest. Dat is een stuk meer dan het jaar daarvoor, toen per saldo 274 nieuwe inwoners naar ons dorp kwamen. Per 1 januari 2019 wonen er 24.424 inwoners in Oegstgeest.

Het sterftecijfer in Oegstgeest is iets hoger dan de geboortes. Er kwamen zo'n 2000 nieuwe inwoners naar ons dorp en er vertrokken er nog geen 1500. We groeien dus flink dankzij de verhuizingen naar Oegstgeest. We worden ook steeds internationaler. Van die nieuwe inwoners kwamen er ruim 300 uit het buitenland. Het gros van de inwoners komt echter uit de Leidse Regio en gemeente Katwijk. Daarnaast is er sprake van uitstroom van jonge gezinnen uit grote steden als Den Haag en Amsterdam richting ons dorp.

De groei is het gevolg van de nieuwbouw in met name Nieuw Rhijngeest (foto Wil van Elk) en de recente oplevering van de eerste kasteeltorens in Poelgeest. Op 19 juli 2018 verwelkomden we de 24.000e inwoner. Gezien het aantal huizen dat nog opgeleverd moet worden, verwacht ik in 2019 ook een flinke toename. Het zou me dan ook niet verbazen als we in de buurt van de 25K gaan komen.

Door de komst van die nieuwe inwoners is ook een nieuw winkelcentrum geopend aan de Rijn. Daarnaast wordt hard gewerkt aan extra schoollokalen in het nieuwste deel van Oegstgeest. Tot slot zien we een toename aan behoefte voor internationaal basisonderwijs in onze regio. Met Leiden wordt gezocht naar een lokatie waar op kortere termijn de eerste kinderen naar een Engelstalige school kunnen gaan.

Reacties

Rob Alberts op 07-01-2019 11:08

De Groene duinen en het Groene Hart in Zuid Holland verdwijnen meer en meer.

Of dat zorgwekkend is.

De vele krimpgebieden in Nederland zouden maar wat blij zijn met instroom van jonge gezinnen.

Wat nu goed is weet ik niet meer.

Vriendelijke groet,

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl